Stadin Soutuklubin kevätkokous

28.2.2023 klo 17:15

Soutuklubin kevätkokous pidetään Staran konepajalla Hämeentie 115. Sisäänkäynti Hämeentien ja Kokkosaarenkadun kulmasta, Hämeentien puolelta (soita ovisummeria). Jäsenkokous on avoin kaikille jäsenille. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Käsitellään sääntömääräiset asiat: Toimintakertomus ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus. Lisäksi Soutuklubin 25 v. juhla, mahdolliset soutuspinning harjoitukset ja kesän toiminta.

 

Voit osallistua myös etänä. Liity kokoukseen alla olevasta linkistä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJlYmE1ZGMtYWMzNS00OTM5LTk4N2ItNjJlNzQwY2YzNDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%229446caa7-14b8-4dd6-a30a-0212a2d2ceef%22%7d