Soutuklubin säännöt

Stadin Soutuklubi on perustettu 1996 Helsingin kaupungin henkilöstön yhteiseksi kerhoksi. Seura on avoin kaupungin kaikkien toimialojen ja liikelaitosten henkilökunnalle.

 

Toiminta ja jäsenet

Seurassa harrastetaan kirkkovenesoutua, mutta jäsenet osallistuvat kisoihin myös yksin- ja parisoutuluokissa. Soutuklubin jäseniä ovat kaikki kaupungin työntekijät. Toimintaan voi osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Kokoukset

Syyskokous (pidetään loka-marraskuussa)

Käsiteltävät asiat: Toimintasuunnitelmaehdotus, talousarvioehdotus, soutuklubin toimikunnan valinta joka toinen vuosi, toimikunnan vaihtuessa valitaan puheenjohtaja.

Järjestäytymiskokous (joka toinen vuosi)

Puheenjohtaja kutsuu koolle uuden toimikunnan, kokouksessa määritellään toimikunnan tehtävät.

Kevätkokous (pidetään helmikuun loppuun mennessä)

Käsiteltävät asiat: Toimintakertomus ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus hyväksytään.

Toimikunta ja sen tehtävät

Soutuklubin toimikunnan toimintakausi on 2 vuotta. Toimikunta valitaan syyskokouksessa. Toimikunnan jäsenen on oltava kaupungin työntekijä. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kalustovastaavat ja tiedotusvastaavan. Toimikunta toteuttaa toimintasuunnitelmaa

Avustukset

Kerho voi maksaa avustuksia, jos jäsen edustaa Stadin soutuklubia muissa soututapahtumissa. Avustuksista päättää toimikunta hakemusten perusteella. Avustuksia maksetaan kuluvan vuoden tapahtumiin.

Henkilöstökerhon nimen kirjoittaminen

Stadin soutuklubin nimen kirjoittaa kerhon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toimikunnan toisen jäsenen kanssa.